پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

مباحث و موضوعات مدیریت بازایابی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
مباحث و موضوعات مدیریت بازایابی نوشته پرویز درگی
توضیحات

کتاب حاوی بیست و یک فصل و دو پیوست است. در انتهای کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازایابی نیز دو مقاله واسه ی مدیران و کارشناسان حوزه های بازاریابی و دانشجویان عزیز به صورت پیوست آمده است که بتوانند در بهبود عملکردشان مورد استفاده قرار دهند. مفهوم بازاریابی این است که یک شرکت باید نیازها و خواستهای مشتیران یک بازار هدف کاملاً تعریف شده را بشناسد و بتواند در مقایسه با رقبا به آن مشتریان، ارزش بیشتری ارائه کند تا مقبول ایشان افتد؛ به شرطی که در بلندمدت هم برای شرکت سودآوری داشته باشد. چراکه هدفهای سه گانه ی مشترک بین تمام بنگاههای اقتصادی جهان، اصل بقا و اصل رشد و اصل سود اند. بازاریابی را مدیریت تغییر می نامند و حتی باروین بائر، بازاریابی را (عینیت) تعریف کرده است. بازاریابی یک علم بهره بردار است و از دستاوردهای سایر علوم نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، آمار، و... استفاده می کند تا نتایج عینی را برای کسب و کار فراهم آورد. تألیف این کتاب تلاشی برای نشان دادن اهمیت بازاریابی علمی در شرایط رو به گسترش بازار ایران، و چگونگی به کارگیری آن در رسیدن به هدفهای کسب و کار است. نگارنده در تدوین کتاب، افزون بر استفاده از منابع مختلف معتبر، از تجربیات علمی خویش در سمتهای مدیریت بنگاههای اقتصادی و مشاوره ی بازاریابی در شرکتهای متعدد نیز استفاده کرده است. پس از استقبال کم نظیری که از کتاب (مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران) به عمل آمد- به نحوی که در فاصله ی زمانی یکسال، ۸۰۰۰ نسخه ی چاپ اول و دوم آن به اتمام رسید و در اواخر سال ۱۳۸۵ چاپ سوم آن (همراه با اضافات) به بازار عرضه شد- برای تألیف کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران بیش از پیش راغب شدم. خدای قادر را شاکرم که این توفیق را نیز نصیبم کرد و هم اکنون کتاب در اختیار شماست.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.