پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کسب و کار خود را بهتر کنید

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
کسب و کار خود را بهتر کنید نوشته دی. ای. ان دیکسون
توضیحات

در کتاب کسب و کار خود را بهتر کنید سالهاي آخر ، به نقشش موسسات و صنايع بسیار كوچك به عنوان ايجادكننده اشتغال، توجه زايدالوصفي مبذول شده است. از اين جهت در توليد ناخالص ملي و توسعه اقتصادي سهم اين واحدها به عنوان اجزاي اصلي و كليدي شايان توجه است. بايد اغعان داشت در اين راستا تعداد بيشماري نشريات، كه چگونگي دست يابي به كار و كسب كوچك را توصيف مي نمايد به زيور طبع آراسته شده است. حال توجيه ما براي انتشار كتابي ديگر در اين مقوله، چگونه خواهد بود؟ قابل ذكر است كه در چهارچوب برداشت گروهي از مردم، كه همواره آموزش ها را به صورت ساده و كلي براي خود قابل درك مي دانند مقالات و كتبي منتشر گرديده است. در صورتي كه اگر كارآفرينان صنايع كوچك بخواهند در اين مسير به موفقيت دست يابند لازم است كليه مباني دانش مديريت را در نحوه اداره اين واحدها تعميم داده و به كار بندند، مطالب كتاب كوششي است در جهت پركردن شكاف موجود. نكات طرح شده در كتاب مي تواند خلاقيت فكري را در كارآفرينان به بهترين وجهي ايجاد نمايد كه به پيدايش روش هايي اصلاحي در كسب و كارشان منجر گردد. بنابراين هدف از به كارگيري اين دست مايه، ايجاد انگيزه خلاق در كارآفرينان است تا در اين زمينه به فعاليت كسب و كار خويش را بهبود بخشند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.