این کتاب  یک رمان فلسفی است یا یک رساله فلسفی در قالب داستان آری کتاب بار هستی اثر میلان کوندرا انقدر مشهور است که کمتر کتابخوانی مطالعه نموده بسیاری از این کتاب فیلم ساختن  و حتی اقتباس داشتن

رمان بارهستی  در سال هزار و نهصد و شصت و هشت نوشته شده است یک رمانی که دورن شخصیتها را  اسکن و به تصویر می کشد و به بارگو نمودن  شرایط زندگی هنذمندان و ظبقه روشنفکرام بعد از بهار پراگ می پردازد یعنی بعد از حمله اتحاد جماهیذ شوروی به کشور چکسلواکی.قهرمان اصلی رمان بار هستی  توما است که پزشک جراحی مشهور است که مشکلات عقیدتی بسیاری با کمونیست های چک داشته و از اینروست که

موجب شده از شغلش اخراج شود و در ادامه ماجرا رابطه توما با شخصی به نام  ترزا که بعد از مدتی با یکدیگر ازدواج می کننذ که ................

 

معرفی کتاب بار هستی

 کتاب بار هستی

رمانی است نه چندان متفاوت از دیگر آثار نویسنده اما بشدت پیچیده و بسیار متفکرانه و به نوعی بهتری و قویترین اثر شاخص کوندرا و به قیاس و سبکی و سنگینی بار هستی در کارکترهای مختلف روایت داستان پرداخته و به شکلی این کتاب پاسخ سوال نیست بلکه خود ایجاد سوالهای بسیار که ذهن را درگیر می نماید

 

 مترجم پرویز همایون پور

نخست این رمان در سال هزار و سیصد و شصت و پنج توسط دکتر پرویز همایون پور به فارسی ترجمه شد و چند دهه تجدید چاپ گردید

یکی از ناشرین خوب کتاب های کوندرا بخصوص همین رمان بار هستی انتشارات قطره است برای خرید کتاب بار هستی اینجا کلیک نمایید