معرفی کتاب اسلحه، میکروب و فولاد اثر جارد دایموند:
کتاب اسلحه، میکروب و فولاد؛ سرنوشت جوامع انسانی، نوشته دانشمند بزرگ و نویسنده معاصر آمریکایی، جان دایموند است. دایموند که به دلیل نگارش کتاب های غیر داستانی مناسب عوام، شهرت بسیاری در بین مردم دارد، برای تالیف کتاب حاضر جایزه پولیتزر و چندین جایزه مطرح دیگر را دریافت کرد. این دانشمند و پژوهشگر بزرگوار در سال ۱۹۹۹ مدال ملی دانش را کسب کرد و در بسیاری زمینه های علمی در حال فعالیت است.
محصول سال ها زندگی دایموند در جوامع روستایی و بیابانی گینه نو، جوامعی که اموراتشان به کمک کارِ دستی و از این طریق می گذرد و سال ها سکونت در میان جنگل های انبوه و در بین قبایل، یادگیری زبان های مختلف و تلاش او در جهت شناخت دوران باستان، کتاب پیش روست که به بررسی نحوه توسعه و پیشرفت اروپا و آسیا و آفریقای شمالی نسبت به سایر جوامع می پردازد و در تلاش است به سوال چرا اوراسیا قبل از هر منطقه دیگری به رشد و شکوفایی رسید؟، پاسخ دهد.


نویسنده در کتاب اشاره می کند که مسائل و مزیت های منطقه ای و جغرافیایی مسبب بسیاری از تفاوت های ژنتیکی می شود و برتری نژادی مفهومی پوچ و بی معناست؛ در حالی که امکانات جغرافیایی و مزیت های محیطی، بر ترقی در دانش فنی و صنعتی تر شدن جوامع، تاثیر مستقیم دارند و بنابراین؛ زمینه برای توسعه و پیشرفت این مناطق فراهم می شود. از برجسته ترین دلایل چیرگی ملل اروپایی بر دیگر ملت ها که به آن ها اشاره می شود، امتیاز ساخت سلاح و ادوات جنگی است که دلیل برتری نظامی آن هاست، مختصات جغرافیایی این منطقه است که توانسته آسیب های محیطی را به خوبی و با حداقل آسیب ها نسبت به سایر مناطق پشت سر گذارد، مانند گرفتاری به بیماری های گوناگون که ملل دیگر از جمله بومیان آمریکا و آفریقای جنوبی و آسیای جنوب شرقی را به سختی درگیر خود کرده و این مناطق را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و مصونیت مردمان این نواحی اغلب به برتری نژادی آن ها منسوب می شده، همچنین برتری تکنولوژی آن باعث شده که در هر صنعتی از جوامع دیگر پیشی بگیرد و در مسیر صنعتی شدن پیشگام شود؛ که همگی به طور خلاصه و کلیدی در نام کتاب گنجاده شده اند و به خوبی به آن ها اشاره دارند. برخورداری از محصولات متنوع منطقه ای که مغذی و آسان کشت هستند و حیوانات بزرگ رام شدنی که اغلب جوامع از آن بی بهره اند و از طرفی آب و هوای تقریبا یکسان در همه مناطق همگی از عواملیست که بر برتری های منطقه اوراسیا می افزاید و موقعیت آن را نسبت به دیگر نواحی بیشتر قابل رشد می کند که کتاب به آن اشاره می کند.