در ابتدا باید عرض کنم کتاب سخنوران نابینا همان کتاب شاعران کور بوده و روی جلد کتاب شاعران کور عنوان شده و در داخل در قسمت معرفی سخنران نابینا که شاید برای برخی باورنکردنی و تهجب اور باشد که اینهمه شاعر کور کجا بود که ما نمیدانستیم؟ و چظور شد کور شاعر گردیده و یا شاعر کور شده است؟ علی اکبر مشیر سلیمی در این کتاب که به همت چاپخانه علی اکبر علمی در سال 1344 به چاپ رسیده کوشیده تذکره مستقل و مخصوص سخنوران نابینا دیگر جای تردید و تجب نیست که بجز رودکی کور شاعران نابینای دیگر بوده که شعرها سرودند و اتفاقا بسیار خوب و عالی هم شعر گفته اند و در گفتن شعر چنان داد سخن داده اند که هر کدام در فن خود استادی نشان داده و میتوان این سخنوران نابینا را به منزله اختران جهان نتا بی دانست که با طبع روان و قریحه گهر بارشان آثار گرانبهایی را به جهان علم و ادب تقدیم کرده اند.شما عزیزان می توانید برای خرید کتاب شاعران کور اینجا کلیک نمایید و برای ادامه مطلب را دنبال کنید

کتاب شاعران کور

کتاب شاعران کور

این موضوع شاید از این حیث هم در خور تحسین و سزاوار بحث و تحلیل باشد که آدم کوری چنان با یک عشق و علاقه شگرف جدیت و پشتکاری شگفت انگیز سالها می کوشد و همت می گمارد تا در شمار نوابغ و بزرگام قرار گیرد همین نبوغ و پیروزی ممتاز و جالب توجه آنهاست که قدر و منزلت خاصی پیدا کرده جامعه بشریت برای همیشه به دیده احترام و تعظیم شایانی به این آثار گرانبهای سخنوران نابینا مینگرد.

همه اینرا قبول داریم که برای ما آدمیان عضوی عزیزتر از چشم نیست.زیرا با چشم است که همه جارا می بینیم.راه را از چاه میشناسیم.و زشت را از زیبا تمیز میدهیم این تعریفی بود از چشم طاهر بین ما ولی دیده بصیرت یا چشم باطنی با قدرت دید ما فوق تصوری از تاریکی عبوذ کرده در ذرات و اعماق اشیا نفوذ میکند سیر و کاووش عجیبی مینماید و منشا اثار شگرفی در خارج میگردد که مورد استفاده عموم میگیرد

در این کتاب که کوران روشن بین را به احوال و آثار چهل و سه شخص با همراه عکس پرداخته ایم. فواید دیگری را داراست و آن کمکی که بزنده شدن نام این هنرمندان ستمدیده و تقدیر و تجلیلی که باید از آنان بعمل خواهد کرد