بهشت گمشده شاهکار جان میلتون، یکی از آفرینش های بزرگ و شگرف ادبیات انگلیسی و مغرب زمین است. این منظومه تاثیر بزرگی بر ادبیات مغرب زمین گذاشت و بسیاری نویسندگان و شاعران و نقاشان، از این اثر الهام گرفتند. بسیاری بهشت گمشده را پس از کمدی الهی دانته، بزرگترین اثر ادبی مغرب زمین می دانند. بهشت گمشده منظومه ای در نعت عصیان و سرکشی شیطان و سقوط او و فریب آدم توسط شیطان و اخراج او از بهشت برین می باشد. این سروده به بیشتر زبان های گیتی برگردانده شده است. جان میلتون ، ادیب و شاعر بزرگ انگلیسی در سال 1608 مسیحی در لندن متولد شد و در دانشگاه کمبریج به تحصیل پرداخت. در اوان جوانی در زمینه سیاست، نوشتار های فراوانی از او در باب آزادی مطبوعات و مذهب به خامه آورد. بهشت گمشده را به سال 1667 در ده دفتر به پایان رساند. این اثر حکایت از ذوق و قریحه و طبع والای شاعر داشت. از جمله دیگر آثار او می توان به منظومه های: فردوس موجود و آلام شمشون اشاره کرد لیک بخش اصلی شهرت او به پاس خلق بهشت گمشده است. جان میلتون بخاطر مطالعه و کار زیاد بینایی خود را از دست داد. این شاعر و نویسنده ی بزرگ ادبیات مغرب زمین، به سال 1674 در گذشت. ترجمه این منظومه به فارسی توسط شفا صورت گرفته است.

 

sara1340 111602 3396781

 

ای پری الهام بخش آسمانی،  در وصف نخستین نافرمانی آدمی و میوه ی شجره ی ممنوعه، که طعم کشنده اش مرگ را به جهان آورد و جمله ی بدبختی های ما را با از دست رفتن باغ بهشت باعث آمد، تا آنکه بزرگ مردی از نو پای بر جایمان کند و جایگاه مسعود را برای ما باز ستاند، نغمه ساز کن! نغمه ساز کن، تو که در قله ی پنهان حوریب یا سینا الهام بخش آن شبانی شدی که پیش از هر کس دیگر قوم برگزیده را آگاه ساخت که چسان در آغاز آسمان و زمین از دل پریشانی سر به در آوردند، و اگر هم که کوه صهیون و جویبار سیلوحا که در نزدیک محراب خداوند روان بود تو را بیشتر پسند خاطر باشد، برای سرودن نغمه ی پر زیر و بم خویش در طلبت روی بدانجا می کنم، زیرا  که این نغمه را سر سرودن ماجراهایی است که تاکنون در عالم نثر و نظم ناگفته مانده اند، و هوای آتش نیست که در پرواز بر فراز کوهساران آئونی کندی یا میانه کوشی کند. و پیش از همه تو، ای اندیشه که دلی راست و پاک را از هر پرستشگاهی گرامی تر داری، مرا در این ره آموزگار باش، زیرا که تو بر همه چیز آگاهی؛ تو خود در آن لحظه ی نخستین حضور داشتی و با بال های نیرومند و گسترده ات تذروآسا ورطه ی بیکران را به زیر پا گرفتی و زاینده و بارورش کردی

برای خرید کتاب بهشت گمشده اینجا کلیک کن.