حافظ نامه عنوان اثری ارزشمند در کنکاش ابیات دشوار دیوان حافظ و شرح مفاهیم کلیدی اشعار حافظ در دو جلد تالیف بهاالدین خرمشاهی می باشد. بها الدین خرمشاهی، زاده 1324 در شهر قزوین، به عنوان نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و حافظ پژوه در دوران ما شناخته می شود. ایشان همچنین قرآن پژوه نیز می باشند و قرآن کریم را به پارسی ترجمه کرده اند. خرمشاهی در زمینه حافظ پژوهی بیش از دوازده اثر تالیفی دارند و آثار این نویسنده مورد پسند بسیاری از دوستداران اشعار حافظ در ایران قرار گرفته است. فرهنگ موضوعی قرآن، ذهن و زبان حافظ، چهارده روایت، دایره المعارف تشیع، طنز و تراژدی، حافظ حافظه ماست، هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی، کتاب سبز حیات، کژتابی های ذهن و زبان، فرار از فلسفه، رستگاری نزدیک، از واژه تا فرهنگ و چشمه خورشید، از جمله آثار متعدد ایشان می باشد.

 

tarhe jeld hafeznameh

 

نویسنده در پیشگفتار این کتاب درباره روش تدوین این شرح چنین نوشته اند:
روشی که در این شرح پیشه کرده ایم، روش بیسابقه ای نیست و دو پایه دارد: الف - شرح حافظ به حافظ یعنی استفاده از ابیات و تعابیر خود حافظ برای شرح مشکلات هر مورد ؛ ب - به دست دادن پیشینه و پشتوانه برای هر لفظ و لغت و تعبیر از ادبیات فارسی پیش از حافظ یا معاصر با او. این روش در فرهنگ اسلامی سابقه ای کهن دارد و یکی از کهنترین و معتبرترین روشها و اصول تفسیر قرآن که خود رسول اکرم ص و بزرگان صحابه آن را به کار می برده اند. قول مشهوری هست که حدیث بودنش مسلم نیست، از این قرار : القرآن یفسر بعضه بعضا (همانا بعضی آیات و کلمات قرآن روشنگر معنای بعضی دیگرست). پس از صدر اول هم، بسیاری از قرآن شناسان و مفسران بزرگ قدیم و جدید نخستین و مطمئن ترین اصل در تفسیر قرآن را مراجعه و استناد به خود قرآن دانسته اند.

روش دیگری که پس از رعایت این اصل به کار می رفته، سابقه ای بیش و پیش از هرکس به ابن عباس پسر عم رسول الله و صحابی بزرگ می رسد که در شعرشناسی و ایام العرب بی بدیل بود. او موسس روش مبتکرانه ای در تفسیر و توضیح مشکلات لفظی و لغوی قرآن مجید است، یعنی استناد به شعر جاهلی و شعر همزمان با نزول قرآن. پس از ابن عباس این شیوه ی او مقبول مفسران بزرگی چون طبری صاحبت تفسیر جامع البیان؛ جارالله زمخشری صاحب تفسیر کشاف، و ابوعلی فضل بن حسن طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان قرار گرفته است، و پس از آنان هم در سنت تفسیر کلام الله مجید ادامه یافته است.

برای خرید کتاب حافظ نامه اینجا کلیک نمایید