ترجمه ی رساله ی قشیریه، تالیف زین الاسلام عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن محمد قشیری از بزرگان صوفیه در سده پنجم هجری می باشد. زین الاسلام در سال 376 هجری قمری متولد شد. رساله ایشان شامل پنجاه و پنج فصل می باشد که به صورت مفصل و جامع به بیان اصطلاحات عرفانی، مراحل سیر و سلوک و آداب رایج پیروان طریقت و بیان احوال آنان پرداخته است. این رساله توسط زنده یاد فروزانفر تصحیح شده است. فصل نخست کتاب در باب عقاید و افکار عارفان و سالکان است. در فصل بعد، به شرح احوال و زندگی و بیان گفته های بیش از هشتاد تن از عارفان پرداخته شده است. همچنین در این فصل بسیاری از اصطلاحات رایج در ادبیات صوفیان، توضیح و شرح داده می شود.

 

mrhrycyz

 

مطالب این کتاب بدین شرح می باشد: باب بيان اعتقاد ، باب ذكر مشايخ ، باب تفسير الفاظ متداول ميان طائفه صوفيه ، باب توبه ، باب مجاهدت، باب خلوت و عزلت، باب تقوي، باب ورع، باب زهد، باب خاموش، باب خوف، باب رجاء، باب حزن، باب گرسنگي و ترك شهوت، باب خشوع و تواضع، باب حسد، باب غيبت، باب قناعت، باب توكل، باب شكر، باب يقين، باب صبر، باب مراقبت، باب رضا، باب عبوديت، باب اراده، باب استقامت، باب اخلاص، باب صدق، باب حيا، باب حريت، باب ذكر، باب فتوت، باب فراست، باب خلق، باب جود و صفا، باب غيرت، باب ولايت، باب دعاء، باب فقر، باب تصوف، باب ادب، باب احكام سفر، باب صحبت، باب توحيد، باب احوال ايشان هنگام مرگ، باب معرفت، باب محبت، باب شوق، باب نگهداري دلهاي مشايخ و ترك خلاف ايشان، باب سماع، باب اثبات كرامات اولياء، باب روياي قوم در خواب، و باب وصيت بمريدان.

 

نمونه از نثر این رساله :

قال الله تعالی: الحمدالله الذی اَذهبَ عَنّا الحَزنَ.
ابوسعید خدری گوید که از پیغامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم که: هیچ چیز نبود که به بنده مومن رسد از دردی یا اندوهی یا مصیبتی یا رنجی الا که بدان، ایشان را کفارتی باشد از گناه و اندوه، دل را پاک کند از پراکندگی و غفلت و حزن از اوصاف اهل سلوک باشد.
از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که اندوهگن در ماهی راه خدای چندان ببرد که بی اندوهی به سال های بسیار نبرد.
و در خبر می آید که خدای تعالی، دل اندوهگنان دوست دارد.
و اندر تورات است که چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد، نوحه گری اندر دلش به پای کند و چون بنده را دشمن دارد، مطربی اندر دلش به پای کند.

و روایت کنند که پیغامبر صلی الله علیه و آله وسلم پیوسته اندوهگن بودی و دایم به فکرت بودی.

خرید کتاب رساله قشریه اینجا کلیک کن