کتاب فرهنگ بهدینان از سری کتابهای انتشارات دانشگاه تهران است که در  هزار و سیصد و پنجاه وشش توسط جمشید سروش سروشیان گردآوری شده و توسط استاد برجسته ابراهیم پورداوود مقدمه نویسی شده ئ به همت و سعی منوچهر ستوده به چاپ رسیده است. گردآوری لهجه های مختلف که در سرزمین ایران رواج دارد از سودمندترین کارهایی است که در این ایام به ان توجه خاص میشود..بی هیچ گمان برای انکه بتوان فرهنگ فارسی کاملی فراهم کرد باید از واژه ها و اصطلاحات  و تعبیرهای گوناگونی که در هریک از نقاط کشور ما به مقتضای محیط و نوع زندگی میان طوایف یا ساکنان شهره رواج دارد استفاده کرد.زیرا وضع محیط و موقع جغرافیایی هر شهر یا دهی موجب شده است.نوع خاص از لغات یا اصطلاحات در آنجا بوجود اید و جای خود را در آن محل باز کند.مثلا درباره روش ماهیگیری لغات و اصطلاحاتی که در کرانه های خلیج فارس بکار میرود با انچه مورد استعمال ماهیگیران کناره دریای خزر اختلافی دارد.همچنین ابزارهایی که وسیله کار ماهیگیران این دو ناحیه در شمال و جنوب دامنه وسیعتری برای واژه های مربوط به این کار در زبان فارسی بوجود خواهد امد

کتاب فرهنگ بهدینان

در زمینه های دیگر نیز همین حال وجود دارد مثلا درباره امور کشاورزی لغات و اصطلاحات مختلف در هر قسمت از این کشور رواج دارد که با جمع اوری انها میتوان فرهنگ جامع و کاملی برای رشته کشاورزی نوشت و در نتیجه از استعمال صدها لفت بیگانه بی نیاز شد.پس گرداوری لغات و اصلاحات مختلف لهجه های این اب و خاک برای نگاهداری زبان فارسی و توسعه ان از مهمترین و واجبترین کارهاست و در این سالهای اخیر خوشبختانه توجهی نسبت به این امر شده است

 

 

کتاب فرهنگ بهدینان.