درباره کتاب مادمازال شنل اثر سی دابلیو گورتنر


#بیوگرافی
اگر به کتاب های رئال و زندگی نامه علاقه دارید، این کتاب را بخوانید. اگر به مد علاقه دارید این کتاب را بخوانید. پیش از این نام کوکو شنل برای منی که طرفدار مد نبودم، غریبه بود. کوکو شنل زنی بود که در میان جنگ و روزهای بد زندگی توانست علاقه خودش را دنبال کند کوکو شنل کسی بود که زنان را از کلاه های سنگین و پر از پرهای مختلف نجات داد. او طراح لباس زنان در جنگ بود، لباس هایی راحت و مناسب برای پرستاری.
نکته ای که من در این بیوگرافی دوست داشتم این بود که کوکو هیچ گاه ادعا نکرد که بدون کمک دیگران به مزون های متفاوت در شهرهای متفاوت و عکس روی جلد مجله رسید. او از دیگران کمک گرفت اما با اراده و پشتکار خودش به اینجا رسید. کوکو شنل از زیرزمینی نمور، نه جلوتر حتی از صومعه ای که در آن درس می خواند شروع به کوک زدن و خیاطی کرد. پس از آن که دختر عمه اش آدرین را یافت رویاهاش را با او دنبال کرد و درآخر به پاریس رسید.

 

شهر مد و زیبایی. کوکو یک تنه با طراح هایی که زنان اشراف زاده را در چنگ خود داشتند، رقابت کرد. کوکو از فروختن کلاه شروع کرد و به جواهرات و عطر مخصوص شنل رسید. برخلاف زنان دور و برش هیچ گاه فکر آن نبود که بخواهد شوهر کند و در خانه از دوستان همسرش پذیرایی کند. داستان کوکو با جنگ، با عشق، با خیانت، با مرگ گره می خورد اما هیچ کدام مانعی برای پرتاب او نمی شوند. کوکو زنی جنگجو بود. او شاید در میانه میدان نبرد نجنگید اما برای به دست آوردن عطر مخصوص خودش دریاها را پشت سر گذاشت، برای گرفتن حقش دادگاه ها را زیرپا گذاشت، برای آزادی برادرزاده اش سفارت ها را گشت. پا به پای افسران در بازی های سیاسی بازی کرد. کوکو شنل زنی بود که می توانست در کل فرانسه حتی در کل دنیا الگو باشد. اگر به دنبال کتابی هستید که به شما انرژی بدهد به عقیده من باید قانون جذب و راز و چگونه ثروتمند شویم را رها کنید، زندگی بزرگان را بخوانید. زندگی کوکو شنل را بخوانید. می خواهید از هیچ به همه چیز برسید؟ این هم راهش. شنل در 81 سالگی بدون آن که خود را بازنشست کرده باشد، در سوییت محل اقامتش در هتل رویترز در حالی که می گفت"پس آدم این جوری می میره"من این کتاب را با ترجمه خانم الهام عبادی خواندم، با توجه به این که نوشته بودند اولین ترجمه اشان بوده، نسبتا ترجمه خوبی بود.