درباره کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئلیو:
کتاب کوه پنجم، نوشته ی نویسنده معاصر سرشناس برزیلی، پائولو کوئلیو است که شرحی زیبا و عبرت آموز از قسمتی از زندگی ایلیا( ایلیاس) پیامبر یهودی را روایت می کند که برگرفته از کتاب مقدس عهد عتیق است. داستان کتاب از آن جا شروع می شود که در شهر فنیقیه (لبنان کنونی و قسمتی از اردن و فلسطین و سوریه) به دستور همسر پادشاه اسرائیل، ایزابل، تمامی پیامبران بنی اسرائیل را اعدام می کنند و ایلیا و لولِویت دو نبی بنی اسرائیلی، در جدال انتخاب بین مرگ یا زندگی و یا تحول دین خود قرار گرفته اند چرا که سربازان به جستجوی انبیا برای تغییر مذهب یا کشتن آن ها، خانه به خانه را بازرسی و وارسی می کنند. با وحی ای از سوی خدا به ایلیا، او تصمیم می گیرد بگریزد و در پی این گریختن به شهری به نام اکبر می رسد و در این شهر که نزدیک کوه پنجم است مستقر می شود و بخش عمده داستان او در این شهر رقم می خورد. او در شهر اکبر، با نشان دادن بصیرت روشن و داوری عادلانه و عاقلانه خود، مورد اعتماد حاکم شهر قرار می گیرد؛ از این رو، بدین جهت نیز از سوی فرمانده شهر و تعدادی از نزدیکان حاکم مورد عدو و دشمنی قرار می گیرد. در کنار آن، عشق او به زن بیوه ای که مسکن و محل سکونت خود را در اختیار او قرار داده است، در حال جوانه زدن است.

 

 


ماموریت ایلیا و سختی ها و مشکلاتی که او در طی آن با آن ها مواجه می شود و سرانجام نحوه برخورد و رویارویی او با آن ها، نشان از امیدی دارد که نباید در مواجهه با مصائب از دست برود و غم بر انسان چیره شود. ایلیا با وجود مسئولیت سنگینی که بر دوشش قرار گرفته (پیامبری) و همچنین غمی بزرگ که در دل کشیده است، با این وجود رهسپار سرنوشت می شود و سعی در آبادانی و شکوه شهر ویران شده می کند که همگی نوید امید و پایداری و شکیبایی و سازگاری با شرایط جدید بوجود آمده را می دهند.
در بخشی از یادداشت نویسنده درباره کتاب می خوانیم:
بعضی از رویداد ها در بستر زندگی ما جای می گیرند تا ما را بسوی راه مشخص و معین "حدیث خویش" رهنمون شوند و هویدایی پاره ای دیگر از اتفاقات به ما اجازه خواهد داد تا علم خود را به عمل نزدیک کنیم، و نهایتا تعدادی نیز حادث می شود تا به ما چیزی بیاموزند. در کتاب زائر کوم پوستل سعی کردم نشان دهم که این تعلیمات الزاما با درد و رنج همنشین نیستند، که تعلیم و تعلم کافی ست.
کتاب کوه پنجم به قلم نویسنده ای یهودی نوشته شده و دیدگاه دینی نویسنده، ممکن است کمی از نحوه دید ایرانیان مسلمان که به پیامبران و انبیا به مانند فرستادگان الهی می نگرند و هرگونه خطا و اشتباه و ترس و تزلزل و سستی را درخور وجود آن ها نمی دانند، مغایر باشد لذا پیشنهاد می شود کتاب را از آن جنبه عبرت آموزی به دست گیریم و از گفتگو ها و افکار و جملات ایلیا برای زندگی خود الهام گیریم.

 

 

 برای خرید کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئلیو اینجا کلیک نمایید.