معرفی کتاب شش یادداشت برای هزاره بعدی – ایتالو کالوینو – ترجمه لیلی گلستان
ایتالو کالوینو از مهم ترین نویسندگان قرن بیستم ایتالیا است. او به سبب کتاب سه گانه ی «نیاکان ما» (شامل شوالیه ناموجود، ویکنت شقه شده و بارون درخت نشین) و شهرهای نامرئی و شش یادداشت برای هزاره ی بعدی شهرت زیادی یافت و تحسین و توجه های بسیاری را از تمام جهان کسب کرد.
مقدمه کتاب شش یادداشت برای هزاره بعدی توسط استر کالوینو، همسر او نوشته شده است، مقدمه‌ای بر کتابی که بنا بود یک سری سخنرانی در سال تحصیلی 86-1985 در کمبریج ماساچوست باشد. ایتالو کالوینو پنج گفتار را در سپتامبر 1985 در شب شروع سفرش به پایان رسانیده بود، قرار بر این بود که کالوینو این گفتارها را قرائت کند و پاتریک گریک آنها را ترجمه کند و بعد برای چاپ در انتشارات هاروارد از نو خوانده شود، اما تغییر عمده ای در آنان ایجاد نشود. این پنج گفتار به روایت استر کالوینو به صورت جداگانه و هر یک در یک پوشه شفاف بر روی پرونده روی میز کار کالوینو قرار داشته است تا آنها در چمدانش بگذارد، چمدانی که هیچگاه بسته نشد چرا که کالوینو در شب پیش از سفرش در اثر سکته فوت کرد.


این پنج گفتار عبارتند از: سبکی، سرعت، دقت، وضوح و چندگانگی. ششمین گفتار که یادداشتی مفقود است سازگاری نام داشته و به گفته استر به کتاب بارتلبی محرر هرمان ملویل اشاراتی داشته است. کالوینو بنا بر ان داشته است که ششمین یادداشت را در ایالات متحده بازنویسی کند.
در مقدمه کوتاهی از ایتالو کالوینو که بر این کتاب قرار میگیرد او میگوید: «اگر در دوره ای از فعالیت نویسندگی ام به قصه های عامیانه یا قصه های پریان کش داشتم نه نتیجه وفاداری به سنت قومی بود چون من در یک ایتالیای کاملا مدرن و جهان وطن زیشه دارم و نه نتیجه ی نوستالوژی برای چیزهایی است که در کودکی خوانده ام چون در خانواده ی من بچه ها فقط باید کتاب های درسی می خواندند بخصوص کتاب هایی که پایه ی علمی داشتند بلکه به این دلیل بود که من به سبک و ساختار به ایجاز این روایت ها به ضرباهنگ و منطق خشک آنها اهمیت میدهم به هنگام نسخه برداری قصه های ایتالیایی از روی اسنادی که پژوهشگران ادبیات عامه در قرن گذشته جمع آوری کرده بودند وقتی اصل نوشته ها را بی نهایت موجز خودم دیدم بسیار لذت بردم من سعی دارم از اختصار ستایش کنم و آن را منتقل کنم و در ضمن سعی دارم که قدرت صه را در حد امکان القا کنم.»