معرفی کتابچگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم؟ اثر نيكلاس دارواس

حتى خود نيكلاس تصورش را نميكرد كه گرفتن برگه هاى سهام شركت بريلند، به عنوان دستمزد، مسيرش اش به عنوان يك رقاص مجارستانى را به كلى تغيير دهد.
نيكلاس سال ١٩٥٢ پيشنهاد عجيبى دربرابر دستمزد اجرايش، در كلوپ شبانه از برادران اسميت گرفت.
٦٠٠٠ برگ سهام شركت بريلند.
چطور ممكن بود؟ او هيچ سر رشته اى از بورس نداشت و تا كنون تنها راه درامدش فقط شغل او بود.
او بدون هيچ دانش و حمايتى وارد يك بازار بزرگ شده بود. بازارى كه ميتوانست با او يا عليه او باشد.
نيكلاس بعد از گرفتن اين دستمزد عجيب به مبلغ ٣٠٠٠ دلار، به كلى ماجراى برگ سهام را فراموش كرد تا اينكه ٢ ماه بعد هنگام مطالعه روزنامه، چشمش به قيمت سهام افتاد و ديد سهم ٥٠ سنتى او حالا ١.٩٠ دلار شده است. او تمامى سهامش را يكجا فروخت و سودى بالغ بر ٨٠٠٠ دلار بدست آورد. همان موقع بود كه نيكلاس جذب اين بازار بى انتها شد.
در ابتدا بى تجربه و بى علم و دانش خاصى شروع به خريد و فروش سهام ميكرد و به تبع مسئوليت آن را هم بايد ميپذيرفت. كتاب " چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم" تجربه ى ٣٠ ساله ى معامله گرى نيكلاس دارواس در بازار بزرگ بورس است. او هزاران راه رفته و نرفته را امتحان و تجربه كرد. گاهى به حرف هاى اطرافيان گوش كرد و گاهى فقط به خودش اعتماد داشت. او نكات كليدى و جالبى را در طى اين مدت به دست آورد كه دانستن آن براى كسى كه امروزه خواهان ورود به بازار بورس است، خالى از لطف نيست.

چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم؟
نوشته ى نيكلاس دارواس
انتشارات چالش


او در ميان تجربياتش به ما مى آموزد كه اسير احساسات و خيالاتمان نشويم.
به اندازه ى كافى و لازم دانش كسب كنيم.
رفتار سهام را به خوبى زير نظر داشته باشيم.
گذشته ، حال و آينده سهم بررسى شود.
شركت هاى در حال توسعه، سكوهاى پرتابند.
و هزاران نكات ريز و دلچسب ديگر كه مطالعه اين كتاب به خواننده هديه ميدهد.
اينكه چگونه يك فرد ميتواند با درس از اشتباهات خود، و يادگيرى از آن ها به موفقيت دست پيدا كند از نكات اين كتاب است كه نه تنها در زمينه بورس بلكه راهگشا در تمامى زمينه هاست.
* مطالعه اين كتاب به همگى پيشنهاد ميشود حتى اگر يك معامله گر بورس نيستيد
* بيشتر به كسانى كه به استراتژى هاى بورسى علاقه مندند.