به زودی راجع به این کتاب مطلبی مفصل خواهیم نوشت چون امروز شروع به ایجاد این صفحه نمودیم قدری صبر شما لازمه ادامه فعالیت ماست