کتاب ایران بزرگ، پژوهشی ارزشمند درباره جغرافیای استوره ای و تاریخی مرزها و مردمان ایرانی می باشد. این کتاب که در پنج بخش و همراه با یک پیشگفتار است، به قلم امید عطایی فرد می باشد که حاصل پژوهش های خود را پیرامون حد و مرز سرزمین های مردمان ایرانی نژاد و با یاری از منابع متعدد از گذشته تا به امروز، در قالب این اثر منتشر کرده است. پنج بخش کتاب شامل : هفت کشور، ایران ویج، تاریخ استوره ای، دودمانها و قومهای ایران و از جدایی ها شکایت می کنند، می باشد. نویسنده این کتاب، امید عطایی فرد، پژوهش های گسترده ای در زمینه تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایران کهن داشته است. تا کنون کتاب هایی چون پیامبر آریایی، دیباچه شاهنامه ، پادشاهی در استوره و تاریخ ایران، مرز مزدایی (مجموعه مقالات و نوشتارهای نویسنده) آفرینش خدایان ، نبرد خدایان ، شگفتی های باستانی ایران زمین و چندین اثر دیگر از او منتشر شده است.

 

95B23559

 

سخن از سرزمینی است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد و سر به آسمان استوره ها می ساید؛ مرزی پر گهر که نام ایران را زمزمه می کند. ایران زمین که سرگذشت شگفت انگیز در سینه دارد، خاستگاه نخستین هاست: از کشاورزی و کوزه گری گرفته تا فلزکاری و بناسازی؛ و براستی چه خوش گفته اند که: هنر نزد ایرانیان است و بس. اگر پویشها و کوششهای مردمان ایرانی نبود، جهان همواره تاریکای تاریخ فرو می ماند و از فروغ فرهنگ بی بهره می گشت. برای ارجگزاری به رنجهای گرانبهای نیاکان، باسته است بدانیم آنان که بودند، کجا می زیستند و چه دستاوردهایی داشتند؟

اگرچه پیدایش انسان از یک میلیون سال فراتر می رود اما سرگذشت او را بیش از ده هزار سال نتوانسته اند آن گونه که باید، دنبال کنند. پس از پایان واپسین دوران یخبندان و سر آغاز تاریخ نوین بشری که از دوازده هزار سال پیش تا کنون ادامه داشته، ایران و ایرانیان یکسره به آبادانی و بنیاد تمدنهای گوناگون و فروزش فرهنگهای فراوان پرداخته اند. ایران نه تنها به گواه باستان شناسی، بلکه به گزارش تاریخهای استوره ای و رسمی، کهن ترین کشور جهان به شمار می رود. اوستا، وداها، تورات، خداینامه ها، مورخان دوره اسلامی و پژوهشگران بی طرف، همگی تاریخ تمدن را از ایران آغاز می کنند.

کتاب ایران بزرگ از آن رو به نگارش در آمد که مردمان ایرانی که در مرزهای مصنوعی از یکدیگر جدا مانده اند، از گذشته های شکوهمند و همبستگی های خویش آگاهی یابند. بدانند که بعد از هندوستان، آریانا ( استان شرقی ایران = کشورهای تازه ساخته ی افغانستان و پاکستان )  قرار دارد... آریانا از جنوب و شمال با همان دریا و کوههایی که هندوستان را فرا گرفته محدود می شود و با همان رودخانه ی سند که در میان آریانا و هندوستان جریان دارد. مرز آریانا از این رود در سمت مغرب تا خط فرضی که از دروازه های کاسپین تا کرمانیا می شود، ادامه دارد.

ایران زمین از آغاز تا کنون، و نیز در آینده همواره با دست درازی دشمنان روبرو بوده و خواهد بود. پس بایسته می باشد که افزون بر آمادگی رزمی و فنی، ایرانیان از آگاهی فرهنگی و تاریخی نیز برخوردار باشند و بدانند که :

پهنه ی سرزمینهای جدا شده از ایران در اثر قراردادهای گلستان و ترکمانچای برابر است با 276200 کیلومتر مربع. و پهنه ی سرزمین های جدا شده در شرق ایران زمین برابر است با : 2/161/725 کیلومتر مربع.

این کتاب ارزشمند را که برپایه اسناد و نقشه های کهن و تاریخی نوشته شده است و این نقشه ها همراه با گفتارها و نوشتارهایی از پژوهشگران بزرگ، از گذشته تا به امروز نقل قول شده است را به دوستاران تاریخ و فرهنگ و ایراندوستان پیشنهاد می کنم.