داستان جنگل و پیدایش قدرت مسلحی در جریان جنگ جهانی اول و ماجرای هفت ساله آن از جمله مسائلی بود که سالها از نظر عموم مکتوم و ناشناخته مانده بود.چه با فقد اطلاع از علت وجودی این قدرت و نیات و هدف رهروان این نهضت هرکس برحسب مذاق و مشرب و اقتضا نفع و تمایلات سیاسی و وابستگی هایش بچپ یا راست در ان باره چیزی گفت.تا آنجا که پدیده جنگل که می بایست با سیمای واقعیش جلوگر شود و با قضاوت های صحیح در متن تاریخ جای گیرد در قالب رمان و افسانه مسخ گردید.

 

 به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 کسانی بودند که قیام جنگل را تقبیح و آنرا اقدامی ماجراجویانه و خلاف مصلحت و تجاوز از حد گلیم و نوعی تجاسشر و گستاخی تعبیر و کسان دیگری که بلند شدن صدای ایراد و اعتراض را با حساسات ملیشان هماهنگ دیده و آنرا تشویق می نمودند.

کتاب سردار جنگل مفتاحی شد.برای کشف رمز و درک واقعیت و چگونگی داستان این نهضت یعنی در حقیقت آنچه را که تا بامروز با تحریف حقایق از اذهان عموم مخفی مانده بود. و خواه و ناخواه می بایست روزی آشکار شود در معرض دید عامه گذاشت.

توجه و استقبال گرم از دو چاپ کتاب و نایاب شدن نسخه هر دو چاپ ثابت نمود.که استعاد جامعه را در زمینه تفحص و تحقیق و شناسائی قهرمانان ملی نباید دست کم گرفت. و گرچه گفتگو از فروش چهار هزار جلد آنهم بمدت چهار سال در اجتماعی که مطبوعات آنچنانیش یکصد هزار تیراژ هفتگی دارد امری فوق العاده و شگفت انگیز بنظر نمیرسد ولی در هر حال مبین این واقعیت است که همچنانکه وارادات از آنسوی مرز در محیط فرهنگی و اجتماعی ما طالبان فراوان دارد

کتاب حاضر تحت عنوان سردار جنگل اثر ابراهیم فخرائی است که در سال چهل هزار و سیصد و چهل و سه نخست بار توسط انتشارات جاویدان به چاپ رسید

.برای خرید کتاب سردار جنگل اینجا گلیک نمایید