سرچشمه ی تصوف در ایران عنوان کتابی می باشد تالیف شادروان سعید نفیسی. کتاب سرچشمه تصوف در ایران شامل این مباحث و گفتارها می باشد: تاثیر تعلیمات بودایی در فرهنگ پیش از اسلام ایران، تصوف ایران از نظر فلسفی، سرچشمه تصوف عراق و جزیره، تاثیر مانی، یهود و نصارا در تصوف ایرانی، طریقت و شریعت، سماع در تصوف ایران، جوانمردی و فتوت، ملامتیان، اتصال به مبدا، طریقه ی اویس، سلسله ی فرق تصوف ایران و هند، تصوف مغرب. سعید نفیسی، تاریخ نگار، نویسنده، شاعر و استاد زبان و ادبیات پارسی در سال 1274 در تهران متولد شد و در سال 1345 پس یک عمر آموزگاری و تصحیح و تالیف و ترجمه آثار متنوع و مختلف ادبی، از دنیا رفت. ماه نخشب، آتشهای نهفته، نیمه راه بهشت، ستارگان سیاه، فرنگیس، آخرین یادگار نادر شاه از جمله تالیفات این نویسنده شهیر و نامی می باشد.

 

سرچشمه تصوف در ایران

 

مقارن ظهور تصوف در عراق در کتابها اشاره ای بپیدا شدن این طریقه در مصر نیز هست و چند تن از نخستین مشایخ تصوف را از مردم مصر دانسته اند. شکی نیست که در دوره پیش از اسلام عده کثیری از نصاری بافریقا رفته و در بیابانهای لیبیه و درسواحل رود نیل در انزوا در دیرهای خاص خود بریاضت می پرداخته اند و ایشان نیز زاهدان و ناسکانی بوده اند که از جهان اعراض کرده بودند. عده کثیری ازیشان از نژاد یونانی بوده اند و برای رهایی از مخالفان خود بآنجا پناه برده بودند. ناچار برخی ازیشان پس از انکه اسلام وارد آن سرزمین شده است در آنجا می زیسته اند. لشکریان اسلام در سال 18 هجری وارد مصر شده اند و ناچار همه مردم این کشور اسلام را نپذیرفته اند چنانکه هنوز در مصر ترسایانی هستند که بفرق مختلف مسیحیت بیش از اسلام وارد شده اند. در میان ایشان نیز مانند زاهدان و عابدان مرتاض عراق و جزیره گروهی بوده اند که روشی مانند تصوف داشته اند. بهمین جهت در کتابهای تصوف اسلامی آغاز تصوف را در مصر نزدیک بظهور تصوف در عراق و جزیره می دانند. نخستین کسی از مشایخ تصوف عراق ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور بلخی را می دانند که در 161 یا 163 یا 166 در گذشته است و نخستین کسی از مشایخ تصوف را در مصر ابوالفیض ذوالنون مصری می دانند که نامش را ثوبان بن ابراهیم یا فیض بن ابراهیم و پدرش را از مردم نوبیه دانسته اند و گفته اند که مردم وی راز ندیق می دانستند و بهمین جرم وی را زندانی کرده اند و در 245 در گذشته است. اختلافی که درباره نام وی هست و لقبی که باو داده اند قهرا تردیدی درباره آنچه در حق او نوشته اند پیش می آورد

خرید کتاب سرچشمه تصوف در ایران اینجا کلیک کن