معرفی کتاب داستان من ,زندگی مریلین مونرو

بیوگرافی های آدم هایی که از فقر به پول و موفقیت رسیده اند پرفروشند و برای مخاطب جذاب.
قطعا داستان من هم از این دسته جدا نیست اما این کتاب بیشتر شبیه مستندی بود که کمی هم چاشنی حس به آن اضافه کرده باشیم. نه حتی مستند کاملی.
کتاب 'داستان من' را اگر بخواهیم از چشم یک زندگی نامه و رمان نگاه کنیم، کسری های زیادی دارد و در لیست زندگی نامه ها کتاب های پر محتواتری به چشم می خورد. پرش ‌زمانی این کتاب تمام آن اشتیاق مخاطب برای خواندن این کتاب را می گرفت. به حدی که در آخر می گفتی خب که چه؟ نه به قسمت کار حرفه ای مریلین مونرو به خوبی پرداخته شده بود و نه حتی به زندگی شخصی او.
نویسنده از دست نوشته های مریلین مونرو صحبت می کند اما فراموش می کند که مریلین مونرو یک بازیگر و یک مدل تبلیغاتیست، او یک نویسنده نیست. نویسنده ایده خام را باید به بهترین نحو و با رعایت اصل کپی رایت اثر به خورد مخاطب بدهد. من به سختی می توانم این کتاب را یک موفقیت تلقی کنم. اما اگر بخواهیم از نکته های مثبت این کتاب صحبت کنیم به خوبی می توانیم بگوییم که نویسنده تصویرگر( فضاپرداز) ماهریست. هالیوود و گرگ هایش را با این کتاب می توانید به خوبی مجسم کنید و مدل رویایی خود را دور بیندازید.

هالیوود تشنه حاشیه و برهنگی را می توان با این کتاب شناخت. گرگ ها را از بره ها جدا کرد. اگر به دنبال هایلایت هایی هستید که به شما انرژی بدهد بتوانید از خاک بلند شوید، کتاب های بهتری هم می توانید پیدا کنید. هر چند اراده و اشتیاق مریلین مونرو به بازیگری( نه حاشیه ها و کار کارگردان ها و استودیو ها) سنودنیست اما این کتاب به اندازه زندگی او یک پیروزی محسوب نمی شود. ما هنوز به درستی نورما جین را نشناخته بودیم که به مریلین مونرو و هالیوود پرتاب شدیم. هنوز با شکست ها و نقش های کوچک مریلین خو نگرفته بودیم که یکهو از ناکجا مریلین ستاره شد. وقفه های زمانی در این کتاب آزاردهنده است. من این کتاب را با ترجمه معصومه عسکری از انتشارات ملیکان خواندم. ترجمه روان بود اما چند موردی هم از کلمات نامفهوم بودند.