معرفی کتاب پطر کبیر اثر رابرت مارسی:
کتاب پطر کبیر شرح زندگانی امپراطور بزرگ روسیه است که می توان در کنار آن شرح اوضاع سیاسی روسیه در زمان حکمرانی او را نیز مطالعه نمود. یکی از بهترین مواردی که کتاب یا رمانی تاریخی را خواندنی می کند، داشتن نثری روان و ساده و بدون سختی و مشکل است، که این کتاب به لطف سه مترجم کارکشته و متبحر خود، از این مهم برخوردار شده است. کتاب به سه قسمت تقسیم شده و کار ترجمه هر قسمت بر عهده یکی از اساتید بوده است. در ابتدا استاد ذبیح الله منصوری و سپس استاد خسرو کریمی و در آخر استاد منوچهر بیگدلی خمسه ترجمه را به پایان می رساند. درواقع بیماری و ناتوانی، رخصت ادامه کار به دو مترجم اول را نمی دهد؛ ولی با وجود داشتن سه مترجم، نوشته ای با نثری بسیار سبک، روان و خواندنی حاصل شده است.
در کتاب، توصیف تمام و کمالی از زندگی پطر کبیر می خوانیم. روسیه در قبل از امپراطوری پطر کبیر قابل قیاس با روسیه بعد از امپراطوری بزرگ او نیست و بعد از مرگش به روشنی این تفاوت آشکار می شود. این امپراطور بزرگ در تاریخ روسیه تا حدی ارزشمند است که تاریخ روسیه را می توان به دو بخش مجزا، قبل و بعد از امپراطوری او، جداسازی کرد.

 


از جمله تاثیراتی که بعد از پطر کبیر در روسیه نمایان بود میتوان اشاره کرد به:
او معتقد بود که روسیه تا زمانی که در عرصه فناوری با اروپا به رقابت نرسد، هرگز یک امپراتوری قدرتمند نخواهد شد. برای همین کارشناسان فنی خارجی را استخدام کرد تا نحوه ساخت کشتی‌های بهتر و بنای استحکامات نیرومندتر را به روس‌ها آموزش دهند. مدارسی را برای آموزش ریاضیات و مهندسی گشود چرا که برای هدف‌گیری دقیق‌تر توپخانه و بنای استحکامات مناسب باید آن‌ها را می آموختند. نخستین روزنامه روسیه را برپا کرد تا روس‌ها مانند اروپاییان، بتوانند از وقایع جاری مطلع شوند. او تقویم سنتی روسیه را که تاریخ رخدادها را از پیدایش جهان تعیین می‌کرد، کنار گذاشت و به جای آن تقویم مورد استفاده در اروپای غربی را جایگزین کرد که تاریخ رخدادها را از میلاد مسیح حسابمی کرد. درهای مناصب دولتی را که تا آن زمان تنها به پسران اشراف اختصاص داشت به روی پسران با استعداد خانواده‌های معمولی گشود. آکادمی علوم را برای ترویج آموزش و پژوهش تأسیس کرد. او به مردم دستور داد او را به جای تزار، امپراتور بنامند.
پطر مشهورترین تزار روسیه است. او توانست، روسیه را با کشورگشایی هایش و قوانین برگرفته از غرب به یک ابرقدرت اروپایی تبدیل کند

 

 

خرید کتاب پطر کبیر