معرفی کتاب خاطراتی از یک امپراطور اثر رالف کورن کولد:
کتاب خاطراتی از یک امپراطور شرح قسمت پایانی از زندگی امپراطور کبیر فرانسه، ناپلئون بناپارت که نقش مهمی در تاریخ اروپا ایفا کرده است را روایت می کند، آن قسمت از زندگی او که برای خوانندگان فارسی زبان کمی پوشیده است، بدان جهت که منابع فارسی در این زمینه بسیار اندک و نادرند.
ناپلئون بناپارت، امپراطور عالیقدر فرانسه، در شهر آژاکسیو در جزیره کورس در خانواده بناپارت به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی، در مدرسه توپخانه فرانسه به تحصیل پرداخت تا بتواند وارد خدمت ارتش فرانسه شود. زمان پیوستن ناپلئون به ارتش فرانسه مصادف با آغاز انقلاب فرانسه بود و بعد از آنکه مردان انقلاب، حکومت لویی شانزدهم را در فرانسه ساقط کردند و خود او را محبوس و آنگاه اعدام نمودند، خاک فرانسه مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت و ارتش فرانسه به جلوگیری برخواست. ناپلئون بناپارت در پیکارهایی که بین ارتش فرانسه و خارجی ها در گرفت، لیاقت و نجابت خود را به ثبوت رسانید و ترقی کرد. شرح دلاوری ها و رشادت های او مفصل است و همین بس که ناپلئون بر اثر لیاقت و شایستگی و صلاحیت بخصوص در جنگ های ایتالیا و مصر در بازگشت به فرانسه کنسول اول شد و سپس به امپراطوری رسید.

در این هنگام انگلستان احساس خطر می کرد که ناپلئون بوسیله بلژیک به کشورش حمله کند و از این رو خواستار این بود که ناپلئون بلژیک را که از قبل ضمیمه کشور فرانسه شده بود، تخلیه کند؛ ولی ناپلئون که فکر حمله به انگلستان را در سر می پرورانید، خواسته آن ها را قبول نکرد، چرا که تنها دولتی که در اروپا می توانست از توسعه قدرت او جلوگیری کند، انگلستان بود.
انگلستان با دولت های دیگر متحد شد و از قوای نظامی آنها استفاده کرد تا ناپلئون را از بین ببرد، ولی هر بار شکست می خورد؛ از طرفی ناپلئون می توانست متفقین انگلستان را در اروپا شکست دهد ولی نمی توانست خود این کشور را از پا درآورد، بنابراین ناپلئون برای محدود کردن و فشار آوردن به انگلیس، آن را در اروپا تحریم تجاری کرد ولی دولت های اسپانیا و روسیه، از دستور وی فرمانبری نکردند و این عاملی شد که ناپلئون به روسیه قشون کشی کند. این لشکر کشی، خطای جبران ناپذیر او شد و پانصد هزار سرباز ارتش او در این جنگ از بین رفت و ورق سرنوشت برای او برگشت. بعد از این جنگ مجبور به استعفا از سلطنت شد و به جزیره الب در دریای مدیترانه رفت، اما پس از مدتی از این جزیره فرار کرد و خود را به فرانسه رسانید و دوباره تخت سلطنت را به مدت یک روز باز پس گرفت اما انگلیسی ها بر این سلطه طاقت نیاوردند و سرانجام ناپلئون در بلژیک مغلوب آنها شد و به دشمن خود، انگلستان پناهنده شد به آن امید که با او بعنوان پناهنده سیاسی رفتار خواهند کرد ولی انگلیسی ها او را به سنت هلن تبعید کردند و ادامه سرگذشت وی تا مرگ او را که تاثیرگذارتر از زندگی او در قبل از این تبعید است، در این کتاب می توانیم دنبال کنیم.

دانلود کتاب خاطراتی از یک امپراطور