معرفی کتاب حکومت نظامی اثر خوسه دونوسو

کتاب حکومت نظامی برگرفته از واقعیت است که نویسنده از رفتن از کشورش بخاطر حکومت دیکتاتوری و دوباره برگشتن به آن کشور گفته است.
این کتاب درمورد شخصی به نام مانونگو ورا است که اهل شیلی میباشد و پس از سال های دراز به وطنش بازگشته.او در زمان کودتا از کشورش رفته و مجبور بوده با هویت های مختلف در جاهای دیگر زندگی بکند و بخاطر مرگ همسر پابلو نرودا دوباره به کشورش برمیگردد و با کشوری استبداد زده و فضای سنگین و تیره و تار قالب بر کشورش روبرو میشود.
در این کتاب از زمان بعد از کودتای پینوشه و در مورد وضعیت زندگی مردم در آم زمان به زیبایی سخن میگوید.
خوسه دونوسودر سال ۱۹۲۴ متولد شد ،وی اهل شیلی بود و از نویسندگان برجسته ی شیلی نیز میباشد.

او در خانواده ی تحصیل کرده ای بزرگ شد و در رشته ی ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و چون به نویسندگی علاقه ی زیادی داشت خیلی سریع اولین کتاب داستانش به نام زن آبی و شیرینی های مسمون را نوشت و به چاپ رساند.

او پس از کودتا و آمدن حکومت دیکتاتور از شیلی رفت و ۲۰ سال در آمریکاو اسپانیا و مکزیک زندگی کرد و بعد به شیلی برگشت و یک کارگاه آموزشی زد و کمک زیادی به ادبیات شیلی کرد.


بخشی از کتاب

به خیال خودشان می‌توانند مردم را قانع کنند که اوضاع رو‌به‌راه می‌شود، و هر وقت رژیم یک کم عقب‌نشینی می‌کند، می‌گویند «دیدی؟ دارند شرشان را کم می‌کنند». اما آن‌ها شرشان را کم نمی‌‌کنند، اگرچه استادیوم‌ها پر از آدم‌هایی بشود که وسط مسابقهٔ فوتبال با هم دم بگیرند «خواهد فرو افتاد».
هر جنایتی، هر افتضاحی فوری فراموش می‌شود و همه‌چیز مثل سابق باقی می‌ماند، دسته‌ بندی‌ شده و یکپارچه، فقط گاهی اوقات تَرَکی این‌جا و آن‌جا می‌افتد که نتیجه‌اش عوض‌شدن این سیاست‌مدار با یکی دیگر است که دقیقاً مثل سَلَف خودش است.