معرفی کتاب اتحادیه ی ابلهان اثر جان کندی تول

اتحادیه ابلهان
جان کندی تول نویسنده ی آمریکایی در سال ۱۹۳۷ متولد شد،مادر او به تدریس موسیقی و پدرش به فروش ماسین مشغول بودند.او در ۱۷ سالگی بورسیه دانشگاه شد و در ۲۲ سالگی شروع به تدریس در دانشگاه کرد،وی انقدر باهوش بود که در ۱۶ سالگی رمان انجیل نئون را نوشت.
رمان اتحادیه ابلهان را در ۳۰ سالگی نوشت ولی کسی کمک به چاپ و نشر اون نکرد و سرانجام کندی در ۳۲ سالگی خودکشی کرد.۱۱ سال بعد از مرگ او کتاب اتحادیه ی ابلهان توسط دانشگاه لوئیزیانا چاپ شد.
در این کتاب نویسنده جامعه ای را ترسیم میکند که در جهل و حماقت و دورویی و بدی دست و پا میزنند و هیچ اعتراضی به این اتفاقات ندارند و همه مطیع و فرمانبردار هستند و در این جامعه شخصی به نام ایگنیشس وجود دارد که مقابل همه این ها می ایستد و به آن اعتراض میکند و سعی در عوض کردن وضعیت موجود را دارد.


این رمان به زبان طنز است و با جملاتش همه را میخنداند اما در بطن ماجرا داستان تلخی موجود است.تمامی شخصیت های داستان در جهل و دورویی و ....گرفتار شده اند ولی تنها ایگنیشس است که خیلی رک است و به همه چیز اعتراض میکند و همه چیز را نقد میکند و به همین دلیل هیچ دوستی ندارد،تنبل و بیکار و منزوی است.تنها کسی که اورا درک میکند هم کلاسی زمان دانشگاهش است.
بعضی از منتقدان این رمان را با دن کیشوت مقایسه کردند،این رمان جوایز ادبی متعددی گرفت اما همه ی آنها بعد از مرگ جان کندی تول بودند.
بخشی از کتاب

اون ها سعی میکنند تبدیلم کنن به احمقی که عاشق تلویزیونه و ماشین نو و غذای یخ زده.
روان پزشکی از کمونیسم هم بدتره.

اجازه نمیدم کسی مرا مغزشویی کند.من تبدیل به یک آدم ماشینی نخواهم شد .