معرفی کتاب رهبر عزیز اثر جنگ جین سونگ:
کتاب رهبر عزیز اثر جنگ جینگ سونگ، مهاجری از کره شمالی به کره جنوبیست. او که با این نام مستعار، افسر جنگ روانی کره شمالی، به عنوان شاعر بوده، در قسمت جبهه متحد حزب گارگران کره مشغول بوده است.
کره شمالی، جز مناطقیست که کمتر کسی از آن اطلاعات وسیعی در اختیار دارد چراکه هر گونه انتشار اخبار و اشاعه چگونگی اوضاع زندگی مردم این سرزمین و یا سیاست های دولت، به شدت محافظت شده و بدون فیلتر، هیچ خبری از این منطقه درز نمی کند. دولت کره شمالی نیز همانند بعضی رژیم های دیگر، سیاست های تمامیت خواهی را برای حاکمیت بر شهروندان خود برگزیده است و رهبری آن، که خاندان کیم سالهاست برعهده دارند، این کشور را به یک رژیم توتالیتری تبدیل کرده است. این رژیم با بهره گیری از بسیاری از ترفند های تبلیغاتی، زندگی در کره شمالی را به بهشتی ترسیم می کند که بسیاری از شهروندانش به راستی درکی از زندگی از پیش تعیین شده خود ندارند و در تفکر آن که جایی بهتر از کره شمالی برای زندگی نیست، به کار مداوم و گذراندن امورات خود در این کشور تن داده اند. این دولت به راحتی به خود اجازه می دهد که به حریم شخصی افراد پادرازی کند و با به دست گرفتن و کنترل رسانه ها، از مردمش، مطیعانی بوجود آورده که کار و عشق به رهبر را مقصود و منظور زندگی خویش می بینند و آن دسته از افرادی که به نحوی بیدار می شوند و یا هر که ایده و عقیده ای مخالف دولت داشته باشد، به شدت سرکوب می شود.


وجه تمایز کتاب رهبر عزیز با دیگر کتاب های هم محتوای خود، شخصیت اصلی آن است که این بار بجای یکی از مردم که در اردوگاه های کار اجباری با سختی ها و مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، یکی از کارکنان رده بالا دولتی این کشور داستان را شرح می دهد. جنگ جین سونگ که خود در این رژیم صاحب مقام بوده و از نزدیک با رهبر عزیز (کیم جونگ ایل) در ارتباط بود و از معدود کسانیست که توانسته به عضویت در گروه برتر پذیرفته شدگان درآید، شرح داستان فرارش را می نویسد.
هر فردی که خود را متعلق به یک آب و خاک می پندارد و وطن خود را سرزمین و یا کشوری می داند که خاکش سالیان دراز پذیرای اجداد او بوده است، همواره به فکر آینده سرزمین و وطن خود خواهد بود. چه بسا ایران عزیزمان که جز امپراطوری های بزرگ و پرآوازه و زمانی مهد تمدن و شکوفایی بوده، از این قاعده مستثنی نیست و مردمانش همواره نگران آینده این خاک هستند، از این رو خواندن رهبر عزیز کمک شایانی جهت درک نظام های تمامیت خواه و اوضاع زندگی مردم تحت چنین رژیمی می کند.