معرفی کتاب آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت:
آدولف آیشمن، یکی از افراد مورد اعتماد سرکرده های آلمان نازی و از افراد بانفوذ این حزب شناخته می شود. او در ابتدا عضو معمولی حزب نازی ها و شیفته اعتقادات آن ها بود ولی چندی نگذشت که وارد یک بخش تازه تاسیس و اطلاعاتی اس اس شد که به تازگی توسط هیملر، رهبر نازی، پی ریزی شده بود.

این انتقال، زمینه آغاز فعالیت نظامی برای آیشمن بود و پیشروی کارهای او به درستی، باعث شد مورد توجه هیملر و هاینریش، از سرکردگان آلمان نازی و تحت فرمان هیملر، قرار بگیرد و آیشمن را به مسئولیت اصلی او در این حزب یعنی کارشناس مسئله یهودی ها و یا به طور تفصیل مسئول هماهنگی و جابجایی و مهاجرت یهودی ها، منصوب نمود.
بعد از جنگ جهانی دوم و شکست نازی ها، عده ای از بالا منصبان حزب موفق به فرار به کشور های مختلف شدند و آیشمن نیز از این دسته افراد است.

او به همراه خانواده خود ابتدا به ایتالیا و بوسیله فراهم نمودن یک ویزای جعلی توسط کمک یک روحانی کاتولیک، به آرژانتین پناه برد اما پس از چندی شناسایی و سپس دستگیر شد. او که در دادرسی ها در دادگاه های نورنبرگ حضور نداشت و از چنگال بازپرسی های آن، گریخته بود؛ در اسرائیل و در اورشلیم بازپرسی و در پی آن محاکمه شد.

 


آیشمن در دادگاه به جرائم مختلفی از جمله جنایت هایی علیه یهودیان و بشریت متهم شد و با اینکه مسئول فرستادن بسیاری از یهودیان به کوره های آدم سوزی و اردوگاه های کار اجباری بود و بسیاری از یهودیان را در تبعید به مرگ به اتاق های گاز روانه کرده بود، در دادگاه اتهاماتش را نپذیرفت ولی محکوم شناخته شد و حکم اعدام برایش اجرا شد.


هانا آرنت، نویسنده کتاب آیشمن در اورشلیم، که خود از یهودیانیست که در جریان هولوکاست جان سالم به در برد و و به آمریکا مهاجرت کرد، فیلسوف و تاریخ نگار آمریکایی-آلمانیست و مسئولیت نوشتن گزارش دادگاه آیشمن را از طرف مجله نیویورک تایمز به عهده داشت و این گزارش ها، بعدها تحت عنوان کتاب حاضر منتشر شدند.

هانا سالیان زیادی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه های آمریکا بود و بارها از کشورهای مختلف دکتری افتخاری دریافت نمود و در قرن بیستم، اندیشه های او جزو تاثیرگذارترین تاملات این سده شناخته می شود.