معرفی کتاب انقلاب روسیه اثر جان ام.دان:
انقلاب روسیه یکی از بزرگ ترین جنبش های تاریخی تاثیر گذار ثبت شده است که منجر به تشکیل اتحاد یکپارچه جماهیر شوروی شد و امپراطوری روسیه را منهدم ساخت و حکومت تزار ها را از بین برد. این انقلاب که با شعار "صلح، نان، زمین" به وقوع پیوست و در دو بخش انجام شد.
در مرحله اول، با اعتصاب ها و اعتراض ها توسط کارگران صنعتی، سرباز ها و سپس کشاورزان آغاز شد. نیکلای دوم که با شکست در جنگ جهانی اول و تلفات بسیار، ابهت و حامیان خود را از دست داده بود، در این زمان که با نافرمانی سرباز ها جهت جلوگیری و سرکوب معترضان مواجه شد و اوضاع را از دست خود خارج دید، از مقام خویش انصراف داد. با انصراف او اداره امور به دست دولت موقت رسید که از طریق مجلس دوما روسیه به شاهزاده گئورگ لئووف و وزیر الکساندر کرنسکی واگذاشته شد. مرحله دوم با روی کار آمدن دولت موقت کم کم پی ریزی شد.
دولت موقت نسبت به گذشته در اوضاع بهبودی حاصل نکرد، معترضان آرام نگرفتند و بلشویک ها، یکی از دو شاخه اصلی حزب دموکرات کارگری روسیه، در راس معترضان، معتقد بودند که این دولت موقت نیز در امتداد حکومت امپراطوری تزارهاست. آن ها به دنبال آن بودند که قدرت در دست شوراها باشد و جنگ تمام شود و زمین ها به دست کشاورزان باشد؛ بنابراین درصدد قیام بودند.


از طرفی در ادامه جنگ جهانی اول و درگیری روسیه در جنگ و شکست های پی در پی، بسیاری از سرباز ها فرار کردند و نارضایتی ها بیشتر شد و در پی آن دائما به تعداد بلشویک ها افزوده می شد. با نامساعدتر شدن اوضاع، گئورگ لئوف استفعا داد و وزیرش، کرنسکی جانشین او شد. کرنسکی با بلشویک ها و معترضان برخورد کرد و به مقابله با آن ها پرداخت، اما در اکتبر ۱۹۱۷ با تسخیر واحدهای دولتی و خطوط تلفن و راه آهن توسط انقلابیون و سرانجام نفوذ به کاخ زمستانی و تصرف آن، با فرار الکساندر کرنسکی، حکومت موقت نیز به پایان رسید و حکومت تزارها به کلی سرنگون شد.
کتاب انقلاب روسیه از زمانی شروع می شود که عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری این انقلاب، پا به عرصه ظهور گذاشته اند و به بررسی تمام اتفاقات و عوامل دخیل و معرفی همه مهره های اصلی و تک تک افراد تاثیرگذار در این رویداد تاریخی می پردازد.
جان ام دان، نویسنده و پژوهشگر و روزنامه نگار آمریکاییست که تاکنون مقالات بسیاری را نگاشته و در پژوهش های تاریخی بسیاری موفق عمل کرده و کتاب های موثر ایشان همواره مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.