معرفی کتاب خان جهانگیر اثر مالکوم بس


کتاب خان جهانگیر نوشته نویسنده مشهور مالکوم بس است .. مالکوم بس از نویسندگان برتر قرن ۲۰ کودک و نوجوانان است .کتاب های او تاریخی اند و به دلیل توضیح ساده تاریخ و آمیختن آن با داستان مشهورند . کتاب خان جهانگیر یکی‌از این کتاب هاست  .. کتاب خان جهانگیر درباره زلزله قرن سیزدهم هست ،زلزه ای نه از جنس سنگ و خاک و سونامی بلکه زلزه ای از جنس انسان ‌. چنگیزخان مغول .چنگیز خان با نام اصلی تموچین یکی از پسران یک فرمانده قدیمی مغولی است . افتخار او اینست که تمام قبایل مغولی را متحد کرد . قبل از او پدربزرگ اش سعی کرده بود تا تعدادی  از قبایل مغولی را با هم متحد کند اما نتوانسته بود . چنگیز خان در کودکی یتیم شد و سرپرستیش او و برادرانش  به مادرش سپرده شد
پدر او توسطه قبیله رقیب کشته شد . البته بعدا چنگیزخان انتقام پدرش را  با جوشاندن تمام افراد آن قبیله در دیگ آب داغ گرفت  کتاب داستان چگونگی به قدرت رسیدن چنگیز خان از راهزنی معمولی به پادشاهی تمام آسیا  و شرق اوروپا شرح می دهد.
کتاب ابتدا به بررسی دلایل شورش مغولان می‌پردازد  و اتحاد آن هارا بررسی می کند.  سپس حملات شدید و جنگهای بسیار خشن مغولان را در قالب داستان توضیح می‌دهد . چند چیز در ارتباط با مغولان و ارتش مغول نقطه قوت آن ها حساب می شود.

 

 

 


۱ اسب مغولی  . اسب های مغولی کوتاه بسیار چابک و سریع و بسیار پر استقامتند . زیرا جغرافیا مغولستان پر است از استپ های سرد .استپ بیابان بی آب و علفی است که بسیار سرد است .
۲ خشونت بی حد  و  حساب.. مغولی ها همه را می کشند زن بچه مرد  حیوان پرنده آن ها هیچ چیز را باقی نمی گذارند.  برای نمونه در عرض چند روز پانصد هزار نفر از مردم نیشابور را سلاخی کردند
۳ فرمانبرداری.  چنگیز خان فرمانروای بی چون و چرا مغولی ها بود . او که در  جوانی خانواده اش توسط قبیله رقیب نا بود شده  بود با انگیزه انتقام تمام  آسیا و قسمت هایی از اروپا را گرفت .البته اینجور فکر نکنید که مغولان انسان های بی دین  هم بودند  مغولان ها به خدای تَنگَری اعتقاد داشتند یعنی خدای آسمان آبی ابدی درنتیجه نسبت به چیزها و اشیای آبی علاقه شدید داشتند .برای نمونه پس از حمله به نیشابور اکثر کسانی که کار با فیروزه را می‌دانستند زنده گذاشتند تا برای آن ها فیروزه زیبا بتراشند.
شخصیت اول داستان یک مرد چینی است. کسی که اسیر مغولان می‌شود.  در ابتدا نمی داند  چرا اما کم کم می فهمد  که لشکر مغول برای حمله به چین نیاز به یک فرد چینی دارد . این فرد چینی  آهسته آهسته در استحکامات مغولان جا می افتد و شاهد غارتگری و البته شاهد  پادشاهی بی نظیر چنگیزخان و پسرانش می شود..
کتاب در توضیح نبرد ها از چیزی کم نمی گذارد و تمام خشونت و تجاوز و غارتگری مغولان را به تصویر می‌کشد ‌.......
محمد جواد کریمی زندی