کتاب یوزپلنگ که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط جوزپه لامپه دوزا نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با ترجمه نادیا معاونی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان درباره ی خاندان سال هایی است که یک خاندان کهن اساسی و پولدار مند در سیسیل دورانی که اشراف به طور خاصی از عام مردم جدا بودند. ولی آغاز داستان توی زمانی است که قرار می باشد کشور ایتالیا تشکیل شود و اشراف دانسته است که قرار می باشد از بین رود.هم چنان فابریتیزیو رئیس خاندان تلاش کرده شرایط را درک نماید و به تانکردی پسر خواهرش که داشت به سپاه جدید پیوسته می شد پر و بال می دهد و بسیار ساده با ازدواج او با انجلیکا دختر ثروتمند عامی موافقت می کند.قسمت زیبایی از معرفی کتاب یوزپلنگ این است که جاودانگی عشق زمان کوتاهی دوام داشته نه آنکه پنجاه سال و هیچگاه به سان حال که متحد شده ایم این گونه متفرق نبوده ایم .

 

 

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks