معرفی کتاب سیم های جادویی فرانکی پرستو که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط میچ آلبوم نوشته شده است.که انتشارات آن هیرمند می باشد.و با ترجمه مهرآیین اخوت انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. فرانکی پرستو گیتار زن می باشد و خواننده معروفی داخل جهان موسیقی می باشد که از اول اثر دانسته ایم به صورت عجیبی فوت کرده است. در حال حاضر به مرور جلو خواهیم رفت و خواهیم فهمید که پدرش و مادرش چه کسی می باشد.و کودکیش به چه صورت گذشته و اصلا چه گونه وارد موسیقی شده و زندگیش به چه سمتی خواهد رفت. به جز راویان گوناگون که از ارتباطشان با اون حرف می زنند.خود موسیقی داخل این نوشته یک راوی محسوب شده است . تاکید بسیاری داشته که ما تمام وقت عضو گروه های گوناگونی باشیم و تصمیمات و کارای ما روی زندگی باقی هم اثر گذاشته باشد .قسمت های زیبایی از کتاب سیم های جادویی فرانکی پرستو این است که آدم نخواهد توانست گذشته خویش را تغییر دهد هر اندازه هم آینده اش را آرایش نماید .

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks