کتاب آذر که انتشارات آن چشمه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی خدایی نوشته شده است.دو عدد ثر در قبل از آقای خدایی معرفی نموده ام.در این کتاب بسیار از اصفهان گفته اند و برایم حس بسیار خوبی ایجاد نموده است.در این نوشته آقای خدایی به شرحیات حال خانواده خویش در این اثر پرداخته است.این اثر را مطالعه نمایید و از آن لذت ببرید.

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks