کتاب زمستان با طعم آلبالو که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و نود و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط الهام فلاح نوشته شده است. در این داستان آمده که فرزانه سال ها قبل در دانشگاه عاشق یکی از هم دانشگاهی های خویش می شود. عشقی خیلی احساساتی و رمنس ولی در اوج عشق و عاشقی پسر بورسیه از فرانسه گرفته و رهسپار می شود.تا زمانی که در زمستانی دیگر به پیش فرزانه برگردد. سال ها از این واقعه گذشته است و فرزانه با ساسان پول دار ولی بی حس ازدواج نموده و پسری به اسم شروین داشته .ولی همه ی روزها به تفکر عشق کهنش است و تمام جا او را همراه خود دیده است و با او صحبت می کند. بخش های زیبایی از کتاب زمستان با طعم آلبالو این می باشد که به سبب تو که زیادتر از هر کسی در جهان خواهانش هستم . هستم تا تو هستی و دنیا من تو را دارد . از تو بی خبر باشم را زیادتر می توانم تحمل کنم تا خبری داشته باشم که تاب تحملش را ندارم .

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks