کتاب هیچکاک آغاباجی و داستان های دیگر که در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط بهنام دیانی نوشته شده است.که انتشارات آن دیانی می باشد. با جلد شومییز منتشر شده است. یک نمونه جمع آوری شده از داستان که راوی تمام یک اندازه می باشد .پسر بچه درس خوانی که از نظر و دید خویش ارتباط خانوادگی و همسایگی و اساسی تر شرایط سیاسی دوران دعوای شاه و مصدق را تعریف می نماید. و بسیار هم به سینما علاقه مند است و درمورد فیلم ها هم بسیار صحبت می کند.تعریف از این اثر را بسیار شنیده بودم .کتاب قشنگی نیز بود. راوی در اکثر جاها کودکانه و دیدن این اتفاقات از این نظر و یه جور بی طرف و بی تفاوت چیز بسیار زیبایی در آمده است. حرفها در باره ی فیلم ها هم جذاب بود و حس زیبایی ایفا می کرد . در کل کتاب جالبی می باشد . کتاب را خود آقای دیانی چاپ نموده ولی پخشش زیر دست نشر چشمه بوده است . قسمت زیبایی از کتاب هیچکاک آغاباجی و داستان های دیگر این بود که عجیب تر از تمام این رویدادها عجیب این است که هیچ کس تعجب نمی کند .

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks