کتاب خیالت راحت رئیس که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط احمد پورامینی نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته رمان بلندی از پسر جوانی می باشد که هم اکنون عقد نموده و سربازه شده است. کوشش دارد که ارتباط خوبی با سربازهای زیر دستش خودش داشته باشد و ایام دوستانه ای را سپری می کند. هر چند داخل منطقه بسیار بدی خدمت می نماید و هر اندازه که بسیار دلتنگ الهام می باشد و شرایط سربازی حقیقتا دشوار است.اثر با زبان بسیار روان و خوش خوانی نگاشته شده و خوب پیش می رود.با او همراه شوید خسته کننده نمی باشد .فضای بسیار مردانه ای دارد شاید آقایون بیشتر با او ارتباط برقرار نمایند و بفهمند که حق مطلب را ادا کرده یا خیر . آقای پورامینی رشته تحصیلی خویش هم همانند نفر اول داستان ادبیات می باشد

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks