کتاب شمال که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط لویی فردینان سلین نوشته شده است.که انتشارات آن جامی می باشد.و با ترجمه محمود سلطانیه انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور فردینان سلین در دوران جنگ جهانی از فرانسه فرار کرده است و به آلمان گریخته است. در حال حاضر او حرف ها و مباحث و حدیث های بسیاری هم وجود دارد که داخل این اثر نیامده که شفاف کند و توضیح دهد چی اتفاقی افتاده که سفر نمودم و رفته ام.اما اتفاقات پس از رفتن و زندگی داخل زمان جنگ را توضیح داده و فضایی که آن دوران داشته اند. وحشت از لو رفته وجود میکروفن های پنهان آدم هایی که دائم زیرآب هم را می زنند و انسانهایی که شهید شده و مدعی زیاد خیلی مسائل نبوده است.نخستین دفعه است که این اثر منتشر شده و آقای سلین از نامهای حقیقی استفاده نموده که موجب دردسرایی برایش شده است.او بعدی نام ها را تغییر داده است و در تشابه با بسیاری از خیلی از نوشته های دیگرش به طور بیوگرافی است .

برگرفته از بست بوکز