کتاب من و اتاق های زیر شیروانی که انتشارات آن هیلا می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط طاهره علوی نوشته شده است.رمان فوق درباره ی دختر جاونی می باشد که واسه ی ادامه دادن درس خویش به فرانسه سفر نموده و پدرش اصرار داشته که پزشکی خواند.اما او در اندیشه ی مزالعه و تحصیل ادبیات کودک می باشد و در این میان تصمیم گرفته است که واسه ی کمک خرج خویش به عنوان مرده شور کار نماید.رویداد هایی که سر کار واسه ی او رخ می دهد. همسایه های گوناگونش با ملیت های مختلف و ارتباط هایشان صورت گرفتن خط سیر داستان می باشند.این نوشته هم مانند داستان پیشینشان با یک لحن طنز آهسته و ملایم نگاشته شده است.این اثر بسیار زیبا بود و من علاقه ی بسیار داشتم .به طور مثال اگر به کتاب هایی همانند عطر سنبل عطر کاج را علاقه دارید اثرهای این نویسنده را هم مطالعه نمایید.

برگرفته از بست بوکز