کتاب خانم نویسنده که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط طاهره علوی نوشته شده است.که انتشارات آن آگاه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر درمورد خانم نویسنده ای می باشد که تا میان سالی مجرد مانده و در خصوص بسیاری از امور خشک و بی انعطاف است .خیلی به صورت نابه هنگام ازدواج می کند .و آن هم با مردی به اسم سهراب که دختری کوچک به اسم پرستو داشته است. سهراب دقت بسیاری به پرستو داشته و دخترک همچنان به هیچ دلیل نامادری را دوست ندارد و قبول نمی کند و این چرخ رویدادها ادامه خواهد داشت.این معرفی یکی دیگر از خانم های نویسنده کشور است.داستان به طور طنز است و جور بخصوصی هم روایت می شود. من اثر را دوست داشتم لحن طنزش برای خویش جذاب و دل نشنین بود و به هیچ وجه آنگونه نبود که دل را زده باشد .این نوشته یه سبک ساده و روان و شاد بود.

برگرفته از بست بوکز