کتاب جغرافیای خانگی که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط ستاره نظری پارسا نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان بسیار واضح می باشد و درباره ی دختر دانشجویی می باشد که علاقه مند یکی از پسرهای دانشگاه شده است. پسری که خویش با سحر دوست می باشدو در تلاش است که به آن نزدیک شود. به پیش او می رود و در کنارش پیانو یاد می گیرد و پس از آنکه هنگامی او را از دست می دهد به طوری به جنون دارد کشیده می شود.بسیار خسته و غمگین شده است.و هر روز حالش بدتر می گردد. در این غم و ناراحتی و افسرده بودن حس می کند که خانه اش روز به روز کوچیک تر و تنگ تر می شود.از این اثر می توانیم بیاموزیم که هنگامی که چیزی سر جای خویش نیست با این مفهوم به طور حتم در جای دیگری قرار دارد که تو نمی دانی کجاست و این از دید تو که نمی بینی اش به معنای گم شدن است.هنگامی که حتی در اندیشه و فکرت به جهان کسی سرک کشیده ای بسیار سریع از دستش خواهی داد.

معرفی کتاب جغرافیای خانگی