کتاب کی از این چرخ و فلک پیاده می شویم که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط گلرنگ رنجبر نوشته شده است.که انتشارات آن چرخ می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر درمورد دختری به نام ترمه است که دختری جوانی می باشد که وقتی کودک بود پدرش ز دنیا رفته است و مادرش لیلی او را رها کرده به آمریکا سفر می نماید. و او را عمویش جهان بزرگ نموده است. همچنان ترمه بزرگ شده است و نامزدی به اسم امیر داشته و فقط فامیلهای عمو خود جهان و دختر عموی دندان پزشکش مارال وجود دارند.و حال هم که لیلی دارد می آید و اعتقاد دارد که جهان ارثیه ی او را بالا کشیده و خورده و می بایست از او پس بگیرند .این اثر خوب نگاشته شده هر چند انسانها و اندیشه و اعمالشان برای من تهوع آور غیر قابل لمس و غیرقابل باور بودند اما باز هم می بایست بگویم که خوب نوشته شده است. اما موضوع این اثر جدید می باشد و شاید ما عادت نداشته ایم که شخصیت های خاصی مانند مادر را این گونه سیاه تصویر نماییم.از این اثر یاد گرفته ام که برای چه تا بوی آخر و اتمام هرچیز و هرکس را حس می نمایم در سوراخی پنهان می شوم. وحشت از آخر فرد را بسیار پیر نمی کند و برای چه تمام چیز را یک بار به اخر نمی رسانیم و کش اش می دهم.

 

معرفی کتاب کی از این چرخ و فلک پیاده می شویم