کتاب قلبی به این سپیدی که در سال هزار و سیصد و نود و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط خاویر ماریاس نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با ترجمه مهسا ملک مرزبان انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان گوی این اثر مرد جوانی می باشد که یک ترجمه کننده ی همزمان بین المللی به حساب می آید و در حال حاضر تازه ازدواج کرده است . اتفاقات و اندیشه های بسیاری اندیشه ی او را در هم نهاده است. این که ازدواج به چه معنی و مفهوم می باشد و ارتباط زن و مرد در پیش و پس از ازدواج چطور تغییر خواهد کرد. او فهمیده که پدرش رازی داشته است.پدری که پیش از مادر با خاله او ازدواج نموده بود. خاله ای که پس از مسافرت به ماه عسل خویش را کشت و از بین برد.او دوستی داشته که کوشش می نماید از شیوه و روش آگهی با مردی ارتباط داشته است.نوشته ی زیبایی می باشد. کتاب فوق اندیشه ها و فکرها و نتیجه گیری های بسیار جالبی داشته است و تمامی جذاب هستند و مفهوم و اعتقادات را شرح می دهد .نوشته ی بسیار پرمفهومی می باشد و خصوصا آخر اثر که انسان را به صورتی به اندیشیدن وا می دارد . این کتاب از اساسی ترین نوشته های خاویر ماریاس می باشد که چند وقت پیش کتاب دیگری ازش معرفی نموده ام.

برگرفته از بست بوکز