معرفی کتاب اندوه بلژیک که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط هوگو کلاوس نوشته شده است.که انتشارات آن آموت می باشد.و با ترجمه سامگیس زندی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان نوشته شده درباره ی سال های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم و سرنوشت و زندگانی یه پسر بچه از خانواده ای تقریبا پولدار در یک مدرسه مذهبی می باشد و همچنان آغاز جنگ و خارج شدن پسر از مدرسه و روبرو شدن او با زندگی حقیقی و رفتار و جهت گیری های انسانهای بلژیک در این دوران را خواهیم داشت. اجتماع اتحاد داشته فلاندری های مورد آرزو و همکاری بسیاری با گشتاپوها و ضد بودن برخی از آدمها و درگیری و کارهایی که واسه ی سیر نمودن شکم افراد و مردم به اجبار انجامش می دادنند و بعد از آن آخر جنگ اندیشه ها و جهت گیری های بعدی مردم غیره انجام شد.نوشته ی اندوه بلژیک اثری است که به صورت بزرگ و حجم بسیار و مفصلی تکمیل شده است. که در جهان خیلی هم معروف و با فروش بالا است. آقای کلاوس یکی از شاعران و نویسنده و نقاش بلژیکی برجسته که بر پایه ی تجربیات و دیده هاش نگاشته است.

برگرفته از بست بوکز