کتاب مرد است و احساسش که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط خاویر ماریاس نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه پریسا شبانی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب و اثر وجود داشته ی فوق درباره ی خواننده اپرای مشهور و سرشناسی است که در یکی از مسافرتهایش با زوج ثروتمندی آشنا شده است. مرد دوستدار همسرش و زن بی توجه به او و ارتباطاتی میان خواننده و زن به وجود می آید.یک نوشته و رمان از عشق و خیانت بی آنکه در حقیقت به وجود این عشق و بخش های حسی و علاقه اش اشاره ای داشته باشیم و بی آنکه شناخت بسیاری از زن که محور اصلی و مهم این رویدادها می باشد داشته باشیم . یک سبک نگاشتن جدید از این نظر اما بسیار خوب می باشد. نویسنده ی مشهور خاویر ماریاس روزنامه نگار نگارنده و مترجم اسپانیایی می باشد که علاقه بسیار در معرفی آثارش داشته ام.از اثر فوق یادگیری می نماییم که هنگامی انسانی چیزی را کهی دانسته است دیگر غیرممکن است بتواند بداند که ایا خواستار آن را بداند یا نه.امیوارم مطالعه نمایید و از آن لذت فراوان ببرید.

معرفه کتاب مرد است و احساسش