کتاب همسر خاموش که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط ا. اس. ا هریسون نوشته شده است.که انتشارات آن آموت می باشد.و با ترجمه مریم مفتاحی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. جودی و تاد زن و مرد مسنی می باشند که سال ها می باشد در بغل هم زندگی نمایند و جودی زنی زیبا و آرام انعطاف پذیر بود. دختری زیبا که در خانواده ای بسیار خوب بزرگ شده بوده است.مدارک دانشگاهی قابل دقت و توجه داشته و روان شناس می باشد. هم اکنون تنها صبح ها کار می نماید و ما بقی روزها خانه داری انجام داده وبسیار با سلیقه می باشد.جودی هیچ وقت حاضر نبود رسما ازدواج نماید و یا بچه دار شوند. تاد کودکی بسیار نا امن و آرامی داشته در بغل جودی ارامش و اعتماد به نفس پیدا کرده و عاشق او می باشد و همچنان شرایط مالی خیلی خوبی داشته اما جدیدا با دختر خیلی جوانی به اسم ناتاشا آشنا شده که تاد را به سمت ازدواج کردن و بچه دار شدن و یک زندگی جدید سوق می دهد.کتاب فوق بسیار خوب است . در اثر تصمیم آخر جودی بسیار ناگهانی می باشد .اینطور انسان با ثباتی به نا هنگام این تصمیم بسیار سنگین بود. اما من جملات نوشته و اثر را دوست داشتم و حالات روان شناسی و اندیشه های جودی و تاد در میان داستان را به نظرم تمیز و حقیقی انجام داده است.

برگرفته از بست بوکز