کتاب آواز داوود که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط قاسم شکری نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی فوق با فصل های اخر آغاز می شوند. هنگامی که داوود مجنون شده بود و در نظر خود جن دیده بود و همچنان گرازهای روی درخت را می دید و فقط خواهرش ناهید او را باور داشت و اعتقاد داشت. و بعد آرام آرام از نخست آغاز خواهیم کرد. فرزاد شوهر خواهر او و کتایون دوست دختر فرزاد و دیدن و نظاره ی روح پدر بزرگ و مادر بزرگ و توهمات داوود و رفتنش به سوی دیوانگی بود.کتاب بسیار جالبی بود .کتاب بسیار متفاوت نگاشته شده است.بسیار نزدیک به همان اثر و نوشته ی بوی خوش تاریکی بود همان ترکیب خانواده همان لحن و فضا بود.مطالعه نمایید و لذت ببرید . قسمت زیبایی از کتاب آواز داوود این است که نهایی ترین و بزرگترین عددی که پروردگار به وجود آورده است نامش زغال می باشد . سیاهی مطلق همانند رنگ پر کلاغ است.

برگرفته از بست بوکز