کتاب گانگستری از دیار حافظ که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط قاسم شکری نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. موضوع اثر فوق این است که مرد چند سال قبل از همسر خویش جدا شده است و با پسرش امیر زندگی می نماید . همسر سابق او هم اکنون ازدواج کرده و زن مرد ثروتمند پیری شده است.و مرد در طول نوشتن شش نامه با او درد و دل می نماید. از خاطراتش خواهد گفت و از روزمرگی هایش تقاضای کمک واسه ی پسرش می نماید.و به تمسخر کردن زندگی فعلی همسر سابق می نماید و در یک مدل خاص مایه های طنز آمیز دارد.کتاب فوق بیشتر از باقی کتاب های آقای شکری جالب و ملموس تر بود. و در کل کودکی که مادرش ترکش نموده و موضوعی می باشد که من و شاید بسیاری از خوانندگان را درگیر خود می نماید. ککتابی است که مطالعه آن ضرر نداشته است.

معرفی کتاب گانگستری از دیار حافظ