کتاب بوی خوش تاریکی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط قاسم شکری نوشته شده است.که انتشارات آن مرکز می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. اثر نوشته شده در مورد یک خانواده و یک محله می باشد که انسانهای کهن عجیب در آن زندگی می نمایند که انگار همه ی آنها به جن و خرافات اعتقاد داشته و خانه ای که داخل آن هستند از جن و ارواح گوناگون با شکل ها و عملکردهای متفاوتی زندگی می نمایند .رمان رفت و برگشت دورانی و یاداوری کردن خاطرات میان رویدادهای حال می باشد.ما داخل خانواده سال ها قبل گم شده است و پدر پس از سالها با آیلار ازدواج نموده که برادر آیلا به مفهومی اسد قصاب می باشد که همچنان همسر شهرزاد دختر خانواده است . شهرزاد برادری داشته که چندان تعادل ندارد و بعضی اوقات اسمش کهزاد می باشد و برخی پسر همسایه و گاهی خود جن می شود.موضوع این اثر همچنان بسیار جدیده بسیار جالب و مسحور کننده است. اول کتاب بسیار هیجان انگیز است . اثری گیج کننده است. این نوشته برنده کتاب های متفاوت جایزه واو شده است.آقای شکری از نگارنده های شیرازی کشور می باشد.

معرفی کتاب بوی خوش تاریکی