کتاب مارمولکی که ماه را بلعید که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط قاسم شکری نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. راوی اثر و نوشته نگارنده ای فرانسوی می باشد که سال ها قبل فوت کرده و هم چنان روح او در بین باقی روح ها در دوران و مکان شناور است و هر دفعه در جایی ظاهر شده است. که به هیچ وجه در بغل شخصیت های درمورد طمانه ی قاجار می باشد و رویداد و اتفاقات و صحبت های طنزی را میان آنها شاهد می باشیم.این اثر لحن طنز آمیزش بسیار زیبا است و موضوع متفاوت و جالبی هم داراست و مخصوصا بسیار جالب به بعضی اخلاق قاجارها طعنه زده است. نویسنده فرانسوی به طور مثال اکثرا داخل ایران سر در می آورد و یا برخی اوقات ها به هوش می آید.و در قالب انسان دیگری می باشد که با ارواح دیگر رمان در ارتباط است.در کل به دید و نظر بنده کتاب متوسطی می باشد.این اثر کاندید دریافت جایزه رمان متفاوت سال هم شده بود .

برگرفته از بست بوکز