کتاب آلبوم خانوادگی که در سال هزار و سیصد و نود و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط مجتبی پورمحسن نوشته شده است.که انتشارات آن زاوش می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب فوق درمورد تک پسر یک خانواده چهار فرزندی است که پدر آنها با شغلی جوشکاری از سطح پایین اجتماع می باشد. اما دلش می خواهد پسر او بر عکس خودش به یه جایی رسد و درس بخواند. مادر خانواده هم کمی دیوانه می باشد و خواهرهایش که با نامهای اکرم و فخری و مهری هم هستند هر کدام سرگرم عشق های خویش هستند. راوی دارد آلبوم را به کسی نشان می دهد و با هر عکس خاطرات آن عکس را می گوید و به این شیوه سرنوشت و زندگیش برای ما تشکیل می شود.در این اثر چهارچوب بندی و موضوعاتی که داخل فکر داشته اتفاقا برای من جالب است. تکه تکه بودن داستان ایده جالبی بوده است. قسمت های زیبایی از کتاب این است که تمام جانداران و غیر جانداران تنها می باشند ولی آدم به صورت اغراق آمیزی تنها می باشد. هنگامی که بچه ای متولد می شود تمام از هم سبقت گرفته تا زودتر نظر دهند که بچه به چه کسی رفته است . آنی که رفته دیگر رفته است و اگر برگردد دیگر همان آدم قبل نمی باشد که قبلا بوده است.

معرفی کتاب آلبوم خانوادگی