کتاب کپسول زمان که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط پل اوستر نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه خجسته کیهان انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثری از آخرین بخش خاطرات پل اوستر می باشد. هم اکنون خاطره هایی از نظر و دید و یک تمرکز بخصوص بر روی بچگی های وی و رویدادهایی که داخل آن دوران افتاده و تصورات و اندیشه های که داشته است.کتاب کپسول زمان زندگی‌نامه‌ی خود نوشت پل استر نگارنده ی آمریکایی می باشد.که به تلاش خجسته کیهان به فارسی برگردانده شده است. این اثر در سه قسمت با عنوان‌های گزارش از درونم و ضربه به سر و کپسول زمان تدوین گشته است. کپسول زمان از چهارمین زندگی‌نامه پل استر می باشد که در سه قسمت به بازنمایی اندیشه ی کودکی او و وارسی جغرافیای داخلش در انزوا پرداخته است. کمتر نویسنده‌ای حاضر می باشد که حس شخصی‌اش را این طور با جزئیات بیان نماید. استر ذکر کرده که دیگر نمی‌خواهد داستان بنویسد ولی با به‌کارگیری رویداد دوم‌شخص به این زندگی‌نامه‌اش هم مهر داستان زده است.

برگرفته از بست بوکز