کتاب خاطرات زمستان که در سال هزار و سیصد و نود و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط پل اوستر نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه خجسته کیهان انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خاطرات زمستان هم سومین نوشته و اثر از نمونه های جمع آوری شده ی زندگی نامه های پل اوستر می باشد.به گزارش خبرنگار مهر پل استر نگارنده ی پست‌مدرن نویس آمریکایی به دنیا آمده در سال هزار و نهصد و چهل و هفت است که در عرصه رمان و فیلمنامه و اتوبیوگرافی‌نویسی فعالیت بسیار داشته است.او تا حال حاضر دو بیوگرافی و زندگینامه همچنان از خود منتشر نموده است که سومین آن‌ خاطرات زمستان توسط نشر افق ناشر اختصاصی استر در ایران به چاپ رسید.این اثر با همان سبک و سیاق گذشته درباره ی خویش است و همچنان رویدادهای زندگیش و همچنان وقت نوشتن این اثر سن بیشتری داشته و اتفاقات مسیری به سمت زیاد شدن سن هم داشته و برخی از خاطرات هم گذری به همان خاطرات نقل شده گذشته و موشکافی کردنشان دارد. بسیار از جاها به حالت دسته بندی بحث می نماید. مثلا آغاز می کند و درباره ی همه ی خانه هایی که داخلشان زندگی نموده توضیح داده و شروع می کند.

برگرفته از بست بوکز