کتاب غذا دعا عشق که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط الیزابت گیلبرت نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه ندا شاد نظر انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خانم الیزابت در دنبال اختلافاتی که با همسر خود پیدا نموده است تصمیم به طلاق گرفته اما جرات این کار رو ندارد تا آخر به این حس می رسد که راه دیگری نداشته و از همسرش جدا می شود.ولی پس از طلاق از افسرده و عذاب وجدان می گیرد. و از تنهایی بسیار رنج می برد.و در انتها تصمیم می گیرد که به مدت زمان یک سال سفر نماید و نخست به ایتالیا رفته و خوش گذراند و لذت غذاهای خوب ببرد.و درک نماید پس از آنجا به هند سفر نماید و با دعا و مراقبه آشنا شود و پس از زمانی در بالی توانسته که به تعادل و آرامش خویش رسد و به زندگی متعادل خودش دست پیدا نماید.این اثر با استقبال بسیاری از سمت مطالعه کننده و انتقاد کنندگان رو به رو شد فروش بسیاری کرد و داخل ایرانم دوستداران خوبی پیدا نمود .

برگرفته از بست بوکز