کتاب دریا روندگان جزیره آبی تر که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط عباس معروفی نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. آوای دریا از دور می‌آید. هابیل و قابیل آخر سرگذشت و سرنوشت خویش را در خلیج پررمز و راز شروع می نمایند و دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر صید مروارید را از یاد برده و فراموش می کنند.آنچیزی باقی می‌ماند غروب خورشید بر بلندی کپرهاست.آن لیستی که در حال مرتب کردنش می باشم اثرهای آقای معروفی است که نمونه ی جمع آوری شده از داستان های کوتاه ایشان است . چهار قسمت دارد انتهایی ترین نسل برتر و برش های کوچ را پیش داخل نوشته آخرین نسل برتر معرفی نمودم . می ماند دو بخش دیگر این اثر.کتاب بسیار خوبی است و من به طور کلی نوشته های عباس معروفی را دوست می دارم و اگر خواهان این هستید که داستانهای کوتاهش را مطالعه نمایید این مجموعه کامل تر می باشد.

برگرفته از بست بوکز